Zadejte v objednávce v košíku kód PrvniNakup a získejte slevu 10 % na Váš první nákup.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:         Móda Elegant

Společnost:                     KANEPA s.r.o.

Se sídlem:                       Holandská 1052/52, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha

Kontaktní adresa:            Chomutovská 283, Klášterec nad Ohří, 43151

IČ/DIČ:                             25481177/CZ25481177

E-mailová adresa:            ---

Telefonní číslo:                777 338 507

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:  

Moje adresa:                 

Můj telefon a e-mail:  

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dne ___________________ jsem ve Vašem obchodě modaelegant.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

___________________________________________________________________________________________________________________________.

Požaduji vyřídit reklamaci (vyznačte):    

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání _______________)/datum obdržení _____________________
 2. Číslo objednávky:______________________________
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem________________________________________________
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)__________________________________________________________
 4. Jméno a příjmení spotřebitele: _________________________________________
 5. Adresa spotřebitele:__________________________________________________
 6. E-mail:_____________________________________________________________
 7. Telefon:____________________________________________________________

 

 

V__________________________________, dne_____________________________

                                 
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele - podpis

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. _________________

  

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

 

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení v .doc

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení v .pdf